Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Zarząd i Pracownicy spółki Litex Promo zobowiązują się do uczciwego i etycznego postępowania we wszystkich aspektach swojej działalności, w działalności zgodnie z interesami naszych Klientów, Dostawców, Partnerów Strategicznych oraz innych Partnerów Handlowych, Instytucjonalnych, Współpracowników.

Litex Promo prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z duchem i przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z zasadami etyki biznesu....

Przeczytaj całość