Plan zrównoważonego rozwoju

Celem Planu Zrównoważonego Rozwoju jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Kierownictwo Litex Promo Sp. z o. o. opracowało Plan Zrównoważonego Rozwoju na lata 2014 – 2016.

Plan ten obejmuje cele, takie jak:

  • efektywne wykorzystanie zasobów i energii,
  • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,
  • właściwe przechowywanie i utylizowanie odpadów.