Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom

Celem procedury jest określenie zasad postępowania eliminujących i minimalizujących możliwość wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym oraz innych nadużyć we wszystkich aspektach funkcjonowania Spółki.

Procedura definiuje także różnorodne formy korupcji.

Pełną treść Procedury przeciwdziałania korupcji i nadużyciom można pobrać tutaj.