Procedura wycofania produktu ze sprzedaży

Procedura ta określa szczegółowe informacje dotyczące wycofania produktu ze sprzedaży oraz utylizacji i wsparcia nabywców produktu.

Produkt może być wycofany z rynku ze względu na zmieniające się potrzeb rynku, z uwagi na wprowadzone innowacje i zmiany w produkcie. W procedurze zdefiniowane są działania i zasady obowiązujące przy wycofaniu produktu ze sprzedaży.