Polityka Antykorupcyjna

Wprowadzenie: Niniejsza Polityka będzie stosowana w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach z nią powiązanych (dalej Grupa Lubawa).

Pełną treść Polityki Antykorupcyjnej można znaleźć tutaj.