Polityka środowiskowa

Kierownictwo Spółki Litex Promo Sp. z o. o. jest świadome wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne. Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Zobowiązujące się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2015

Kierownictwo wyznaczyło cele strategiczne:

  • spełnianie wymagań prawa w obszarze ochrony środowiska;
  • zmniejszanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez zapobieganie oraz redukowanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, gleb i wód gruntowych;
  • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody;
  • odpowiednie gospodarowanie odpadami powstającymi w trakcie procesów.

Pełną treść Polityki Środowiskowej Litex Promo Sp. z o. o. można pobrać tutaj.