Biały Listek CSR POLITYKI

Działalność Grupy Lubawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu została wyróżniona Białym Listkiem CSR, przyznawanym przez redakcję Tygodnika Polityka, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa Lubawa i wchodząca w jej skład Litex Promo Sp. z o.o., otrzymała wyróżnienie za wdrożenie i przestrzeganie dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu w obszarze praw człowieka, rekomendowanych m. in. przez normę ISO 26000. Praktyki te dotyczą m. in. zakresu pracy, systemu ocen pracowniczych, systemu zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Pobierz PDF