Polityka ochrony praw człowieka

Polityka Ochrony Praw Człowieka sporządzona przez Kierownictwo Litex Promo Sp z o. o. to dokument, w którym zadeklarowano popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminację wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez Firmę, pracowników i pozostałych interesariuszy. W drodze do osiągnięcia tych celów zostały opracowane cele strategiczne, które obejmują swoim zakresem:

  • unikanie przyczyniania się do negatywnego wpływu na prawa człowieka przez działalność Spółki, jej produkty lub usługi;
  • wdrożenie należytej dbałości o prawa człowieka jako integralnej części prowadzenia działalności przez Spółkę na wszystkich jej szczeblach i stanowiskach;
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezpośredniego lub pośredniego wpływu Spółki na realizację praw człowieka.

Pełną treść Polityki Ochrony Praw Człowieka Litex Promo Sp. z o. o. można pobrać tutaj.