Skip to main content

Litex Promo podwyższa międzynarodowe standardy

Litex Promo pozytywnie przeszedł audyt certyfikujący ISO 14001:2004. Dzięki niemu firma wdrożyła w życie międzynarodowy system zarządzania środowiskowego zgodny z przyjętymi międzynarodowymi normami.

Litex Promo wprowadził system ISO 14001:2004, aby utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, w porozumieniu z prowadzoną dotychczas polityką środowiskową. Międzynarodowa norma ISO 14001:2004 to system zarządzania organizacją, który jest ukierunkowany na eliminowanie niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Przyjęte procedury oraz programy środowiskowe opracowane przez Litex Promo mają na celu stałą poprawę w zakresie emisji gazów, gospodarki odpadami i ściekami oraz eliminowanie zagrożeń awariami ekologicznymi.

Zapisz się teraz, aby otrzymywać informacje
o nowościach i ofertach
Litex Promo Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08
Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000378283, REGON: 021461762, NIP: 8971770609, Kapitał zakładowy: 10.005.000,00 PLN
Copyright © Litex Promo Sp z o.o.