Skip to main content

Międzynarodowy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy standardem w Litex Promo

Litex Promo pozytywnie przeszedł audyt certyfikujący PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001. Zgodnie z prowadzoną polityką spółka stawia sobie za cel działania ukierunkowane na ciągłe doskonalenie.

PN-N 18001:2004 i BS OHSAS to certyfikaty dotyczące Systemu Zarządzania BHP. Prestiżowy certyfikat potwierdza, że spółka Litex Promo przestrzega wysokich standardów związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Jednostka certyfikująca pozytywnie oceniła Litex Promo pod względem stosowania się do międzynarodowych norm BHP. Certyfikaty weszły w życie z dniem 21.01.2015 r.

Zapisz się teraz, aby otrzymywać informacje
o nowościach i ofertach
Litex Promo Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08
Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000378283, REGON: 021461762, NIP: 8971770609, Kapitał zakładowy: 10.005.000,00 PLN
Copyright © Litex Promo Sp z o.o.