Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Spółki Litex Promo Sp. z o. o. została opracowana przez Kierownictwo w celu utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych pracowników Spółki. Litex Promo Sp. z o. o. zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska pracy zgodnych z normą PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Za cele strategiczne Kierownictwo spółki wyznaczyło:

  • spełnianie wymagań prawa w obszarze BHP;
  • zminimalizowanie ilości wypadków przy pracy;
  • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełną treść Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Litex Promo Sp. z o. o. można pobrać tutaj.