Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownictwo Spółki LITEX PROMO SP. z o.o. jest świadome zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, stawia sobie za cel utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych swoich pracowników.

Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług przy jednoczesnym eliminowaniu zagrożeń na stanowiskach pracy oraz działań zapobiegających wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa środowiska pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018

Kierownictwo wyznaczyło cele strategiczne

  • spełnianie wymagań prawa w obszarze BHP;
  • zminimalizowanie ilości wypadków przy pracy;
  • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełną treść Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Litex Promo Sp. z o. o. można pobrać tutaj.