CSR

Firma realizuje dobre praktyki zarządzania zgodnie z wytycznymi ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia oczekiwania jej otoczenia. Kreując społeczną odpowiedzialność biznesu uwzględniono w niej m.in. racjonalne zarządzanie zasobami oraz zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Poprzez zarządzanie Firmy zgodnie z zasadami CSR przyjmuje się odpowiedzialność za skutki swoich działań i decyzji. Opracowanie i wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wkładem w rozwój ogólnospołeczny.

W zakresie CSR w Litex Promo Sp. z o. o. zostały wdrożone następujące procedury oraz polityki postępowania, dzięki którym możliwe jest dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy:

 • Kodeks Etyki i postępowania w biznesie
 • Kodeks Etyczny Dostawców
 • Procedura zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości
 • Procedura kontakty z mediami
 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • Procedura naboru
 • Procedura wycofania produktu ze sprzedaży
 • Polityka zrównoważonych zakupów
 • Polityka różnorodności
 • Polityka antykorupcyjna
 • Polityka środowiskowa
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Polityka ochrony praw człowieka
 • Polityka jakości


Dobre praktyki"Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy"

28.05.2021 r.

Z przyjemnością informujmy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy LITEX PROMO sp.o.o .

Cieszymy się, że włączając się w prace nad Przewodnikiem, mogliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami i praktykami, które będą służyć jako inspiracja dla innych podmiotów. Prezentując wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny, przewodnik pomaga doskonalić procesy w zakresie warunków i środowiska pracy. Wspiera firmy, aby stawały się bardziej społecznie odpowiedzialne.

Zachęcamy do lektury i upowszechniania podręcznika.

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy
Przewodnik​ CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy​ – Przykłady praktyk – Tabela A
Przewodnik​ CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy​ – Lista kontrolna​ – Tabela B

„Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

14.10.2020 r.

Z przyjemnością informujmy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany poradnik „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy LITEX PROMO sp.o.o .

Cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami z innymi firmami i organizacjami, które sięgną po ten poradnik. Pomoże on im skutecznie przeciwdziałać ryzyku wystąpienia pracy przymusowej w ich łańcuchach dostaw lub skutkom współpracy z nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej lub podwykonawcami.

Zachęcamy Państwa do korzystania z praktycznych narzędzi zarządzania ryzykiem pracy przymusowej oraz do dzielenia się z nami uwagami i doświadczeniem z ich stosowania, pisząc na adres: poradnik@pracaprzymusowa.pl.

Publikacja jest dostępna na stronie: pihrb.org


Aktualności


Srebrny Listek CSR dla Grupy Lubawa

Listki CSR POLITYKI przyznane po raz jedenasty. Grupa Lubawa wśród laureatów Srebrnego Listka CSR.

Przeczytaj całość

Inicjatywa United Nations Global Compact

W 2021 r. formalnie deklarujemy poparcie dla inicjatywy United Nations Global Compact, zobowiązując się do przestrzegania i popularyzacji jej 10 zasad oraz do rocznego raportowania postępów w tej dziedzinie w raporcie GRI Standards Grupy Lubawa.

Przeczytaj całość

Srebrny Listek CSR dla Grupy Lubawa

Grupa Lubawa, w składzie której znajduje się Litex Promo Sp. z o.o. została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w X edycji ankiety tygodnika POLITYKA. Cieszymy się, że nasze działania są widoczne dla innych, a przede wszystkim pozytywnie oceniane.

Przeczytaj całość

Srebrny Listek CSR oraz nagroda dla projektów i działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dla Grupy Lubawa

Grupa Lubawa, w składzie której znajduje się Litex Promo Sp. z o.o. została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety tygodnika POLITYKA, a także nagrody dla projektów i działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem. Cieszymy się, że nasze działania są widoczne dla innych, a przede wszystkim pozytywnie oceniane.

Przeczytaj całość

Biały Listek CSR POLITYKI

Działalność Grupy Lubawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu została wyróżniona Białym Listkiem CSR, przyznawanym przez redakcję Tygodnika Polityka, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przeczytaj całość

Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Zarząd i Pracownicy spółki Litex Promo zobowiązują się do uczciwego i etycznego postępowania we wszystkich aspektach swojej działalności, w działalności zgodnie z interesami naszych Klientów, Dostawców, Partnerów Strategicznych oraz innych Partnerów Handlowych, Instytucjonalnych, Współpracowników.

Przeczytaj całość

Kodeks Etyczny Dostawców

Przeczytaj całość

Polityka Zrównoważonych Zakupów

Kierownictwo Spółek zobowiązuje się zarządzać łańcuchem dostaw w ramach prowadzonej polityki zakupów w sposób jak najbardziej zrównoważony i odpowiedzialny.

Przeczytaj całość

Polityka Różnorodności

Polityka różnorodności w Grupie LUBAWA to odpowiedź na świadomość Organizacji co do różnic jakie występują między ludźmi, zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.

Przeczytaj całość

Polityka Antykorupcyjna

Wprowadzenie: Niniejsza Polityka będzie stosowana w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach z nią powiązanych (dalej Grupa Lubawa).

Przeczytaj całość