Litex Promo ze złotym oznaczeniem EcoVadis Lipiec 2017

Mamy zaszczyt ogłosić , że LITEX PROMO Spółka z o.o. otrzymała prestiżowe oznaczenie jakim jest Złoty certyfikat EcoVadis CSR Lipiec 2017 r.

Godło to jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych oznaczeń na rynkach międzynarodowych, przyznawanym po wnikliwej ocenie ekspertów pod kątem szacunku dla środowiska naturalnego i potrzeb społecznych. Stosowane jest w 110 krajach i zawiera 150 kryteriów oceny jakim poddawana jest firma. Należą do nich m.in. odpowiedzialność za wpływ wywierany na otoczenie, udostępnianie informacji na temat decyzji i działań firmy związanych ze społeczeństwem, aktywna obecność w środowisku, uczciwość i rzetelność a także wiarygodność.