Grupa Lubawa ze Srebrnym Listkiem CSR

Grupa Lubawa została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety Tygodnika „Polityka”.

Grupa Kapitałowa Lubawa, w skład której wchodzi Litex Promo Sp. z o.o., została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR, z wyróżnieniem dla działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem. Jesteśmy zaszczyceni tym, że nasze działania są widoczne dla innych, a przede wszystkim są one pozytywnie oceniane.

To już IX przegląd przeprowadzany przez Tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym ocenie poddane zostały rozwiązania firm mające na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego.

Srebrny Listek CSR Politykiotrzymują go firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach poza finansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych. (źródło: Tygodnik POLITYKA)

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem, dostępnym tutaj.