Procedura przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Celem procedury jest określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu
i dyskryminacji w Grupie LUBAWA w celu kształtowania przyjaznego i bezpiecznego
środowiska pracy zapewniającego godne i równe traktowanie współpracowników i
partnerów biznesowych, a także wdrożenie zasad i rozwiązań, które w skuteczny i
efektywny sposób przyczynią się do zapobiegania nieprawidłowych zachowań.

Pełną treść Procedury Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi można pobrać tutaj.